Bölüm Koordinatörlerimiz

Fakülte/YO Bölüm Koordinatör E-Posta
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Böl. Dr. Öğr. Üyesi Buğra SARPER bugrasarper@tarsus.edu.tr
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Müh. Böl. Doç. Dr. Zehra YILDIZ zyildiz@tarsus.edu.tr
Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Böl. Dr. Öğr. Üyesi Veysel ALCAN alcanveysel@tarsus.edu.tr
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Böl. Prof. Dr. Funda KAHRAMAN fkahraman@tarsus.edu.tr
Uyg. Tek. ve İşl. Yük. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Doç. Dr. Fatih Kaplan fkaplan@tarsus.edu.tr
Uyg. Tek. ve İşl. Yük. Bankacılık ve Finans Böl. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERGİN ÜNAL ayseerginunal@tarsus.edu.tr
Havacılık ve Uzay Bil. Fak. Havacılık ve Uzay Müh. Böl. Dr. Öğr. Üyesi Murat BAKIRCI muratbakirci@tarsus.edu.tr